Kort nyt

Dansk uvidenhed om pension OPSPARING Tre millioner mennesker har en, men kun syv ud af ti af dem ved det. Danskerne har en meget begrænset viden om deres pension.

En undersøgelse, som ACNielsen AIM har lavet for ATP, afslører, at 71 pct. af de adspurgte ikke ved, hvad den Særlige Pensionsopsparing (SP) er. SP er ellers ofte et centralt punkt i den politiske debat om fremtidens velfærdssamfund og fylder også meget i regeringens forårspakke. Faktisk betaler tre mio. danskere hver måned 1 pct. af deres løn til denne opsparing, og hver kunde har i gennemsnit 10.500 kr. stående på deres SP-opsparing. svane

Danisco får godkendt rabatter

KONKURRENCERÅDET Danisco har fået sine rabatordninger for leverancer af sukker til store industrikunder godkendt af Konkurrencerådet. Efter forhandlinger med rådet gik Danis-co med til at lægge loft over rabatterne. Industrikunderne kan derfor aftale en fast sukkerpris i en bestemt valuta over en periode, og når de køber ekstra mængder, må rabatten (årsbonus) højst være på 2,5 pct. Dertil kommer en - ifølge Konkurrencerådet - beskeden logistikrabat og forudbestillingsrabat. »Rabatordningen vil hermed ikke være loyalitetsskabende og skader derfor ikke konkurrencen,« skriver konkurrencerådet. kragen

Lempeligere kriterier

ARBEJDSSKADER Arbejdsskadestyrelsen gør det lettere at få anerkendt erhvervsskader i hånd, underarm og albue. Ændringen gælder typisk tungt arbejde, og altså ikke museskader. Næste år bliver det lettere at få anerkendt erhvervssygdomme i hånd, underarm og albue. Efter en drøftelse i Erhvervssygdomsudvalget har Arbejdsskadestyrelsen besluttet at indføre mere lempelige kriterier, som træder i kraft med den nye fortegnelse over erhvervssygdomme 1. januar 2005. Ændringerne omfatter typisk folk med tungt arbejde, og altså ikke museskader. /ritzau/

Uddannelser skal tilpasses

UNIVERSITETER De humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteterne skal indrettes, så de ikke fører til arbejdsløshed. Derfor nedsætter videnskabsminister Helge Sander (V) nu to arbejdsgrupper, der skal se på fremtidens uddannelser inden for humaniora og samfundsvidenskab. »Vi har brug for, at fremtidens uddannelser fører unge direkte i arbejde. Det kræver, at uddannelserne i langt højere grad tilpasses arbejdsmarkedet samtidig med, at vi fastholder den høje kvalitet og faglighed,« siger Helge Sander. /ritzau/

Forskerpris til stjerneforsker

PRIS Stjerneforskeren Anja C. Andersen blev den første modtager af en ny pris til forskere, der har stået for en god formidling af forskning. Stjerneforskeren Anja C. Andersen, Nordisk Institut for Teoretisk Fysik, fik onsdag overrakt Videnskabsministeriets Forskningskommunikationspris for 2004. Prisen blev uddelt for første gang, og det skete i forbindelse med afrapportering fra en tænketank om forskningsformidling. Videnskabsminister Helge Sander (V) er dog klar til at gøre prisen på 100.000 kr. til en fast årlig begivenhed. /ritzau/

Skattefald øger pres på Danmark

SKATTETRYK Danmark sakker bagud i den globale skattekonkurrence, der spirer frem i disse år. Mens skatten på den sidst tjente krone rasler ned i de andre EU-lande efter omfattende politiske reformer, så ligger de danske marginalskatter underdrejet på et af de aller-højeste niveauer i verden, skriver dagbladet Børsen. Veluddannede danskere har fået en nedsættelse på blot 0,4 procentpoint siden 2000, mens borgere i andre EU-lande i gennemsnit har fået sænket deres øverste skattetakster med 6,3 procentpoint i samme periode Konklusionen er, at selv om Danmark for længst er overhalet af de andre lande på skatten, har vi indtil nu kunnet skimte deres baglygter lidt længere fremme på vejen. Men nu er afstanden blevet så stor, at det får konsekvenser for Danmark i den globale kamp om viden. , /ritzau/


..

Læs også