Banker bryder tavshedspligt

Danske pengeinstitutter bryder bankhemmeligheden om deres kunder, når de sælger oplysninger om dårlige betalere videre til de inkassofirmaer, der byder højst.

Det fastslår Erhvervsankenævnet i en kendelse, der spænder ben for mange mindre og mellemstore pengeinstitutters årlige salg af gældsposter for et stort tre-cifret millionbeløb.

Køberne er inkassofirmaer, der af Justitsministeriet er godkendt til at inddrive pengene. Selv om gælden typisk sælges for 10-15 øre for hver gældskrone, er fremgangsmåden billigere for mange pengeinstitutter, end hvis de selv skal oprette og drive inkassoafdelinger...

Læs også