Landbruget i politisk krydsild

Lige så snart politikerne i Folketinget får en vandmiljøplan klar, skal de forhandle om revision af landbrugsloven. Mens politikere og ministre netop nu er travlt optaget af forhandlinger om en ny vandmiljøplan, venter der dansk landbrug andre politiske slag de kommende måneder.

En ny landbrugslov skal nemlig på plads, inden Folketinget sendes på sommerferie.

Dansk landbrug har de seneste årtier været gennem voldsomme forandringer. Antallet af landbrugsejendomme er faldet dramatisk, mens de tilbageværende bedrifter vokser. Og den udvikling vil fortsætte. Det fastslår forskningschef Søren E. Frandsen fra Fødevareøkonomisk Institut, KVL...

Læs også