Tvivl om miljøfordele ved plastflasken

En miljøvurdering af Carlsbergs plastflaske til øl stiller miljøminister Svend Auken (S) endnu dårligere i EU-Kommissionens dåsesag mod Danmark, vurderer dr. jur. i EU-miljøret, Peter Pagh fra Københavns Universitet.

Miljøvurderingen viser nemlig, at det koster væsentligt mere energi og dermed CO{-2}-forurening at producere plastflaskerne og deres aluminiumskapsler end de traditionelle glasflasker med stålkapsler.

Vurderingen blev udarbejdet i foråret 1998 for Carlsberg af Instituttet for Produktudvikling efter krav fra Miljøstyrelsen, som behandlede Carlsbergs ansøgning om at få den nye flaske godkendt.

Der er tale om et delstudie, som fokuserer på miljøeffekten af selve produktionen.

Instituttet giver kun et overslag på miljøforbedringer i forbindelse med transporten af de lettere flasker og når frem til, at de ikke vil opveje merforbruget af energi ved produktionen.

Kontorchef Helge Andreasen fra Miljøstyrelsen:

»Rapporten viser ikke, at plastflasken totalt set er værre for miljøet end glasflasken. Vi ved, at rensning og tapning udgør ca. halvdelen af CO{-2}-forureningen ved glasflasker, og at plastflaskerne vil klare det bedre. Vi ved blot endnu ikke hvor meget.«

Netop det, at styrelsen har godkendt den nye plastflaske uden at kunne dokumentere miljøeffekten, svækker Danmark yderligere i sagen om forbuddet mod øl og sodavand på dåse, mener Peter Pagh.

»Danmark har bevisbyrden. Svend Auken skal dokumentere over for EF-Domstolen, at dåserne totalt set vil være dårligere for miljøet end vores genbrugsflasker. Denne rapport vil vise dommerne, at miljømyndighederne herhjemme er villige til at godkende andre emballagetyper uden at have dokumentation for miljøeffekten,« siger han.

Miljøministeren udleverede i går miljøvurderingen til Folketingets Miljøudvalg, som for langt størstedelens vedkommende er på rejse i Sydafrika.

Den konservative miljøordfører Henriette Kjær er dog hjemme, og hun mener, Svend Auken har ført Folketinget bag lyset.

»Jeg og andre medlemmer har stillet spørgsmål til ministeren i denne sag og fået til svar, at den nye flaske var blevet godkendt, fordi der er så åbenlyse miljøfordele ved den. Det viser sig nu, at miljøfordelene bestemt ikke er åbenlyse,« siger hun til Jyllands-Posten.

BRANCHENYT
Læs også