Benchmark er målet

JYSKE INVEST Japanske Aktier investerer bredt i japanske aktier med en investeringsstil, som har til formål på langt sigt at opnå et afkast, som mindst ligger på niveau med afkastet i benchmark MSCI Japan. Porteføljen består af 120 aktier.

Afkastet har i januar ligget på niveau med benchmark, idet man har fokuseret mere på ejendomsmarkedet i forventning til en fortsættelse af stigningen i priserne.

»Vi har set en stigning i priserne i Tokyo, som dels er drevet af en øget efterspørgsel efter erhvervsejendomme som følge af det generelt øgede optimisme i erhvervslivet, dels har Bank of Japan ført en lempelig pengepolitik siden 2001, som har gjort ejendomsinvesteringer langt mere konkurrencedygtige over for statsobligationer,« forklarer porteføljemanager Anders Rønnebæk...

Læs også