Ledigheden vil stige kortvarigt

Ledigheden vil stige, og når Danmarks Statistik på torsdag kommer med nye tal for januar, vil der være 2.200 flere personer i køen af arbejdsløse, mener Danske Bank.

- På trods af den økonomiske afmatning sidste år, har ledigheden været overraskende lav. Men det skyldes dels, at virksomhederne har holdt på arbejdskraften i forventning om en snarlig fremgang i væksten, dels at Arbejdsformidlingens edb-system er begyndt at virke, så antallet af aktiverede er steget, siger cheføkonom Jørgen Birger Christensen fra Danske Bank.

Aktiveringen af ledige er nu begyndt at stabilisere sig, og den midlertidige stigning i ledigheden skyldes efter bankens opfattelse, at virksomhederne har været nødsaget til at fyre folk - omend det sker i et beskedent omfang. Banken venter en ledighed på 5,1 pct. af arbejdsstyrken...

BRANCHENYT
Læs også