Dumpekarakter til 2003-prognoser

De fleste økonomiske prognoser for 2003 ramte ved siden af og scorer bundkarakterer i Jyllands-Postens måling af prognosernes træfsikkerhed.

De økonomiske prognoser, der blev offentliggjort op til 2003, forudsagde næsten alle, at nu ville opsvinget stille og roligt komme. Men Irak-krigen i marts-april - og ikke mindst den usikre optakt inden krigen startede - viste sig at lamme den internationale økonomi. Og den økonomiske usikkerhed fik også næring af SARS-udbruddene.

Det er hovedforklaringen på, at det ventede internationale opsving i foråret 2003 udeblev. Hvilket gik særligt hårdt ud over Danmark: Mange virksomheder havde indtil 2003 været tilbageholdende med at afskedige medarbejdere, selv om produktionen og ordreindgangen svigtede. Det var nemlig kun et år tidligere, i 2001, at arbejdsløsheden nåede ned på rekordlavt niveau, og økonomerne bekymret talte om flaskehalsproblemer og mangel på kvalificerede medarbejdere. Så med udsigt til opsving i 2003 valgte mange virksomheder at beholde medarbejderstaben intakt - der ville jo hurtigt blive brug for den, troede man...

Læs også