Beskatning af indsamlede midler lempes

For nogen tid siden blev i tv omtalt en sag, hvor faderen til et sygt barn havde modtaget nogle indsamlede midler til behandling af barnet, men hvor faderen til stor forundring for giverne skulle svare skat af gaven.

Landets øverste skattemyndighed har nu oplyst, at gaver, som indsamles til hendes sygdomsbehandling, er skattefri, når visse betingelser er opfyldt. Sagen giver anledning til nogle overvejelser om, hvornår sådanne gaver skal beskattes.

Gavebeskatning

I dansk skatteret gælder den grundlæggende hovedregel, at gaver skal beskattes hos modtageren. Som udgangspunkt skal en gave beskattes som anden personlig indkomst, dvs. med op til højeste marginale beskatning. Gives gaven inden for den nære familie, betales der ikke indkomstskat, men derimod den noget lavere gaveafgift. Men pas på: Den nære familie betyder familie i op- eller nedadstigende linie. Gaver mellem søskende udløser indkomstskat.

..

BRANCHENYT
Læs også