Stigninger før weekenden

Det danske obligationsmarked lagde ud i et noget adstadigt tempo fredag morgen, men hen over dagen vandt flere papirer en smule højde, mens investorerne trimmede deres beholdninger op til weekenden. Der var ingen større nyheder til at flytte kurserne, og derfor blev bevægelserne hovedsagelig tillagt spredte justeringer.

Under formiddagens handel valgte Nationalbanken at nedsætte reporenten med beskedne 0,05 procentpoint til 3,55 pct. Den lille rentesænkning kommer som følge af en pæn valutatilstrømning til landet i januar, og desuden har kronens styrke over for euroen ligeledes været udslagsgivende for Nationalbankens beslutning. Udspillet fra den danske centralbank overraskede ikke investorerne, og den efterfølgende reaktion i obligationsmarkedet var da også til at overse.

Offentliggørelsen af de europæiske forbrugerpriser fik heller ingen nævneværdig indflydelse på obligationsmarkedet, selv om de steg pænt i januar. Den foreløbige opgørelse viste en årlig inflation i eurozonen på 2,5 pct. i januar mod 2,1 pct. i december, men stigningen var ventet, hvilket forklarede den afdæmpede reaktion...

BRANCHENYT
Læs også