Støtte til fortsat overlevelseskamp for Odense Lufthavn

Ejerkredsen bag Odense lufthavn - bestående af fem kommuner og Fyns Amt - er parat til i de kommende år at dække et årligt driftsunderskud på knap seks mio. kr. i et håb om, at det bliver muligt at skabe rute- eller chartertrafik i den kriseramte lufthavn.

Samtidig er ejerne rede til at gå hele vejen for at indkassere over 18 mio. kr., som den hidtidige forpagter af lufthavnen skylder ejerne. Odense Lufthavn indgav for nylig konkursbegæring mod forpagteren, PlaneStation Denmark A/S. Forpagteren, som ejes af det børsnoterede britiske selskab Wiggins Group, har gennem mere end to år undladt at betale sine lejeafgifter til de kommunale lufthavnsejere, som er fem fynske kommuner samt Fyns Amt. Dermed har de fynske skatteydere nu 18,6 mio. kr. til gode, efter at en voldgift før jul pålagde PlaneStation Denmark at betale gælden, hvilket ikke skete.

Torsdag var der ekstraordinært møde i lufthavnens repræsentantskab med det formål at lægge en plan for, hvad der videre skal ske med driften i lufthavnen efter det fejlslagne eventyr med PlaneStation Denmark. Efter mødet var repræsentantskabets formand, amtsborgmester Jan Boye (K), fortsat optimist:..

Læs også