Beboelseskrav ved parcelhusreglen

? Jeg skriver for at spørge til skattereglerne i forbindelse med salg af fast ejendom/ejerlejlighed (beskatning af avance/salgsprovenu fra et sådant salg).

Er det for det første rigtigt, at avance ved salg af fast ejendom er skattefrit, såfremt man selv har beboet ejendommen? Hvad er kriterierne for denne skattefrihed?

Hvordan er reglerne, hvis man i en periode har udlejet f. eks. en ejerlejlighed?..

Læs også