Flere danskere har bijob

En hastigt stigende gruppe danskere passer mere end et job, og slider løs med både bijob og overarbejde, viser nye tal.

Det er helt præcist 188.000 personer, svarende til 7 pct. af alle beskæftigede, der jævnligt kommer sent hjem om aftenen, slider og slæber i weekenden, eller som står ekstra tidligt ud af sengen flere gange om ugen, for at passe et bijob.

Det er de gode tider på arbejdsmarkedet med direkte mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for flere områder, der har fået antallet af personer med mere end et arbejde til at vokse fra bare 150.000 for få år siden til at aktuelt tal på 188.000 ved udgangen af andet kvartal i år, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Det er først og fremmest mændene, der overkommer mere end et arbejde, og det er tilmed sådan, at 83 pct. af alle mænd med bijob, i forvejen arbejder mere end de normale 37 timer i deres hovederhverv. Så de mest flittige mænd har ikke alene travlt med at passe flere job på samme tid. De har også overarbejde i deres hovedbeskæftigelse.

Mange bijobs

Bijobberiet har mange ansigter og omfatter alt lige fra fritidslandbrug over fast taxakørsel i weekenden, udbringning af aviser, undervisning på aftenskoler til småjob som telefonsælger og havepasser.

Men det er højere funktionærer, ofte med lange uddannelser bag sig, der topper på denne del af arbejdsmarkedet, og som er mest aktive med dobbeltarbejde. Det er især inden for undervisning og forskning, at bijobberiet er udtalt, men mange af de højt kvalificerede på arbejdsmarkedet har også ekstra indkomster fra foredrag, artikler, udvalgsarbejde, rejser, kurser og lignende.

Lige efter de højtuddannede følger faglærte håndværkere, altså typisk håndværkere, som hamrer, maler og lapper sammen på naboens hus efter normal fyraften.

Undersøgelser har også vist, at det især er unge på arbejdsmarkedet, som slider i det. Og da især unge børnefamilier hører til de økonomisk mest pressede grupper herhjemme, er det sandsynligvis behovet for at få betalt truende regninger, der ligger bag meget af bijobberiet.

Samfundet bør dog glæde sig over denne arbejdsiver, især i den nuværende situation, hvor der er mangel på arbejdskraft inden for visse faglige områder, noget nær fuld beskæftigelse på arbejdsmarkedets som helhed, og der snakkes seriøst om, at Danmark får færre erhvervsaktive fremover.

..

BRANCHENYT
Læs også