Regnskab

Tilfredshed i LD LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Der er tilfredshed med udviklingen hos Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) i de første ni måneder af året.

Afkastet i puljen LD Vælger, som alle LD's 1,25 mio. medlemmer er med i, er opgjort til 9,9 pct., hvoraf medlemmerne får tilskrevet 8,4 pct. på deres konti, fremgår det af LD's orientering for tredje kvartal, hvori den samlede formue er opgjort til 52,8 mia. kr. Lønmodtagerfonden annoncerede samtidig, at der nu bliver mulighed for at placere en del af formuen i andre puljer, hvor investeringerne foretages af de fem investeringsforeninger BankInvest, BG Invest, Danske Invest, Jyske Invest og Nordea Invest. De fem forvaltere vil investere i både aktier og obligationer, fremgår det af meddelelsen. RB-Børsen

Resultatet mere end halveret

SDC DanDisc Resultatet blev mere end halveret i SDC DanDisc, der producerer digitale medier, bl.a. cd-rom og DVD, i de første ni måneder af i år, da resultatet før skat blev opgjort til 7,5 mio. kr. mod 17,2 mio. kr. i samme periode sidste år. Blandt de mere positive ting fra regnskabet er det forhold, at den nettorentebærende gæld er faldet til 81,7 mio. kr. fra 158,5 mio. kr. Reduktionen på 76,8 mio. kr. er hjulpet på vej at et positivt cash flow på 48,3 mio. kr. i de forløbne ni måneder af i år, forklare selskabet. For 2004 fastholder ledelsen forventningerne om et resultat før skat på 10-15 mio. kr. for hele året. SDC's omsætning og indtjening er i væsentlig grad påvirket af sæsonudsving. Højsæsonen starter ved udgangen af august og løber til begyndelsen af december, og det er i den periode, at størstedelen af selskabets indtjening realiseres, påpeger selskabet. SDC nedjusterede 23. september forventingerne til hele 2004 som følge af de stigende oliepriser. Tidligere lød forventningerne på et tidligere resultat "i den nedre ende af intervallet 30-40 mio. kr.".

..

BRANCHENYT
Læs også