Tobak styrkede C.W. Obel

Overskuddet på driften steg med 22 mio. kr. i 2003, primært i kraft af tobakken.

C.W. Obel klarede sig bedre i 2003 end året før. Overskuddet på driften blev på 371 mio. kr. mod 359 mio. kr., men det er fortsat tobakken, der puster mest liv i indtjeningen.

C.W. Obel er i dag en stor industriforretning, der består af Semco Maritime, C.W. Obel Industriteknik og en rad af "Øvrige selskaber" foruden et ejendomsselskab - og så selvfølgelig en andel på 35 pct. af Skandinavisk Holding...

Læs også