Umulige ministerkrav

Skatteministeren har i forbindelse med kampagnen Fair Play fremlagt forslag om, at byggevirksomheder, der bruger udenlandske virksomheder som underleverandører, senest 14 dage efter aftalens indgåelse skal aflevere en liste over de medarbejdere, som den udenlandske virksomhed tager med til Danmark.

Listen skal indeholde oplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, nationalitet og bopælsadresse i Danmark og udlandet. Sker det ikke, vanker der bøder.

Men det krav er i praksis umuligt at opfylde, og hvis det gennemføres, vil det være en effektiv blokade mod udenlandsk arbejdskraft i byggeriet. Der skal udarbejdes en komplet liste over navne, fødselsdag, bopæl og den forventede bopæl i Danmark for hver enkelt medarbejder. Listen skal være klar 14 dage efter, der er indgået aftale om byggeriet. Og det er komplet urealistisk at forestille sig, at man kan lave en sådan liste...

BRANCHENYT
Læs også