Arla betaler mindre for mælken

Økonomien i Arla Foods tvinger ledelsen til at sænke den pris, landmændene kan få for deres mælk. Dermed forværres den økonomiske krise hos de danske mælkeproducenter. I marts advarede Arla Foods om, at leverandørerne måtte imødese en lavere acontopris end de budgetterede fire øre.

På et bestyrelsesmøde tirsdag aften blev det besluttet, at acontoprisen til andelshaverne sænkes med otte øre fra knapt 2,21 kr. pr. kg mælk til 2,13 kr. pr. kg mælk. Den nye pris er gældende fra 1. april. Trods sænkningen ser det fortsat ikke ud til, at Arla Foods når det budgetterede resultat for hele året. Det er den lave dollarskurs og EU's kommende landbrugsreform som rammer mejerikoncernen.

»Desværre har den nedadgående tendens vist sig at holde stik. Vores estimat er mindre end det budgetterede, og derfor har vi fundet det nødvendigt at tilpasse acontoprisen«, siger Arla Foods' formand, Knud Erik Jensen...

Læs også