Kort nyt fra EU

Kommissionen har godkendt det amerikanske selskab Archer Daniels Midland International Ltd's overtagelse af det britiske Pura Plc. Pura er aktiv på markedet for produktion af madolie, og Kommissionen vurderer, at den planlagte overtagelse ikke giver anledning til konkurrenceretlige problemer.

Kommission har indledt en tilbundsgående undersøgelse - en såkaldt fase II undersøgelse - af General Electric Company's køb af den finske medicinaludstyrsproducent Instrumentarium Oyj. Kommissionen vil ved undersøgelsen især lægge vægt på påvirkningen af markederne for patientovervågningsudstyr, mobile røntgenapparater og mammografiudstyr. Kommissionens endelige beslutning vil foreligge inden for fire måneder.

Kommissionen har godkendt General Electric Company's overtagelse af det østrigske Jenbacher AG. Jenbacher producerer gasmotorer og generatorer. Kommissionen konkluderer, at overtagelsen, som hovedsagelig påvirker markedet for stempelmotorer, ikke giver anledning til konkurrenceretlige betænkeligheder inden for EU...

BRANCHENYT
Læs også