Kort nyt

Mange ledige fra nye uddannelser BESKÆFTIGELSE For få år siden omlagde man de korte videregående uddannelser. De nyuddannede klarer sig imidlertid dårligere end før, viser en rapport fra DA.

Første årgang fra erhvervsakademiuddannelserne, klarer sig mindre godt på arbejdsmarkedet: Kun 60 pct. af dimittenderne fra 2002 var i beskæftigelse et halvt år efter at have afsluttet af uddannelsen. Til sammenligning var 85 pct. af dem, der samme år afsluttede en erhvervsuddannelse, i job et halvt år efter.

Flere svindler med dagpenge

dagpenge Arbejdsdirektoratet har konstateret noget nær en fordobling af sager om svindel med dagpenge i løbet af de senere år. Det har fået beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) til at annoncere en skærpet kurs overfor snyderi. I 2003 blev der udbetalt 20,5 mia. kr. i dagpenge, og Arbejdsdirektoratet siger, at der samme år blev snydt for 23 mio. kr.

Nye muligheder med feriepenge

ferie Fra 1. januar i år blev ferieloven ændret. Ændringerne betyder bl.a., at lønmodtagerne har flere muligheder for at få udbetalt feriepenge, som ikke er udbetalt inden ferieårets udløb. De nye regler gælder fra og med optjeningsåret 2002. Det betyder, at reglerne får virkning for de feriepenge, der bliver forældet, hvis lønmodtageren ikke har fået dem udbetalt senest den 30. april 2004. De nye regler betyder, at hvis man har højst 1.500 kr. til gode, skal arbejdsgiveren, feriekortadministratoren eller FerieKonto automatisk udbetale beløbet til lønmodtageren. Er beløbet større, er der også muligheder, men det kræver en ansøgning.

It-ansatte vil organiseres

fagforeninger De ansatte i it-branchen er blevet mere motiveret for at melde sig ind i en fagforening. Det er stik imod tendensen på det øvrige arbejdsmarked, hvor organiseringsgraden generelt er faldende. Tendensen er tydelig blandt it-lederne. Ledernes Hovedorganisation har på fire år næsten fordoblet antallet af it-medlemmer. Lederne organiserer i dag op mod 2.200 it-ledere. I Danmark ligger organiseringsgraden på omkring 80 pct., mens it-branchen traditionelt har ligget under 50 pct...

BRANCHENYT
Læs også