Danskerne spørges om génsplejsning

Befolkningen får fremover stor indflydelse på, om virksomheder og landbrug skal have lov til at sætte génsplejsede planter ud i naturen. Det fremgår af et lovforslag, som regeringen fremsætter i dag.

Lovforslaget udstikker rammerne for fremtidens génteknologiske udvikling, som for alvor ventes at tage fart i løbet af et år, når EU ophæver forbuddet mod at dyrke génsplejsede planter.

Af lovforslaget fremgår det, at ansøgninger om udsætning af génsplejsede planter for fremtiden skal gennem en høringsrunde, hvor alle danskere kan komme med indvendinger. I praksis betyder det formentlig, at befolkningen skal orienteres via annoncer, hver gang firmaer er på vej med nye planter, som de vil sætte ud i naturen...

BRANCHENYT
Læs også