Kort nyt

DR fik flere lyttere MEDIER Selv om de kommercielle radiokanaler har fået mere plads i æteren, viser nye lyttertal fra Gallup, at Danmarks Radio godt kan være sit navn bekendt. 67 pct. af den samlede radiolytning foregik i januar på DR-kanalerne mod 66 pct. i december.

Størst er P4 med 2,5 mio. lyttere om ugen. Blandt de kommercielle radiokanaler er Sky Radio den eneste landsdækkende. Sky Radio havde i januar 5,2 pct. af radiolytningen herhjemme. Mens Sky har produceret lokalradio i Danmark i flere år, er Radio 100FM kun et par måneder gammel. Alligevel har den hollandskejede radio, der kan høres på Sjælland og i Østjylland, fået 4,1 pct. af radiolytningen. The Voice, der via et netværkssamarbejde når ud til det meste af landet, har 3,3 pct. af radiolytningen. schol

IT-kontrakt sparer millioner

IT Ny aftale om standardsoftware forventes at give besparelser på mellem 75 og 100 mio. kr. om året i stat, amter og kommuner. Aftalen er indgået mellem Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) og syv leverandører af programmer og træder i kraft 1. april. »Den nye kontrakt giver betragtelige økonomiske fordele for den offentlige sektor. De lavere priser kommer, bl.a. fordi den offentlige sektor sammen koordinerer indkøb af IT-produkter. Men samtidig også fordi vi har igangsat en række projekter, der er med til at sætte fokus på konkurrence og sammenhæng herunder softwarestrategi, arbejde med åbne standarder og open source«, siger videnskabsminister Helge Sander (V). SKI har - på det offentliges vegne - indgået den nye aftale med softwareleverandørerne Citrix, Computer Associates, IBM, Microsoft, Novell, Oracle samt Sun Microsystems. På typiske softwareprodukter kan der opnås rabatter i størrelsesordnen 20-50 pct. /ritzau/

Kontrol med smiley-rapporter

FøDEVARER Landets fiske- og ostehandlere, der ligesom alle andre fødevarevirksomheder jævnligt bliver kontrolleret af Fødevaredirektoratet, retter nu skytset den modsatte vej. Ifølge Danmarks Fiskehandlere og Ostehandlerforeningen for Danmark er der nemlig ofte fejl i Fødevaredirektoratets smiley-rapporter, og derfor opretter de to organisationer nu en kontrolfunktion, som skal føre kontrol med Fødevaredirektoratets rapporter på internettet og i forretningerne. En kontrolchef skal bistå medlemmer af de to foreninger med rådgivning og med at indbringe klager over de fejl, som sker i forbindelse med fødevareregionernes tilsyn i forretningerne. I en pressemeddelelse skriver de to organisationer, at der allerede er indgivet stribevis af klager til Fødevaredirektoratet. /ritzau/

Fagforening sikrer sig klageret

ARBEJDSMARKED Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, BUPL, har ret til at gå ind i offentlige byggesager på vegne af sine medlemmer. Det viser en principiel dom fra Vestre Landsret i Viborg. BUPL er gennem de seneste 10 år gået ind som fagforening for at sikre, at de ombygninger, der sker på offentlige børnehaver og fritidshjem, også kører efter reglerne. Fagforeningen har ført flere sager i andre amter, men da BUPL gik ind i en sag fra Holstebro, afviste først Holstebro Kommune og siden Ringkøbing Statsamt, at BUPL kunne blande sig i byggesagen. Statsamtet mente, at det måtte være de enkelte medlemmer, der skulle klage. Men to af landsrettens tre dommere mener, at i og med at BUPL har medlemmer på institutionen, kan BUPL træde ind i byggesagen på egne af medlemmerne. /ritzau/

Ny tiltro til færøsk olieeventyr

TORSHAVN Troen på et olieeventyr er ved at vokse igen på Færøerne, efter at to store olieselskaber - Chevron Texaco og Amerada Hess - har besluttet at foretage to boreforsøg i et britisk område af undergrunden, der ligger meget tæt på grænsen mellem Færøerne og de britisk ejede Shetlandsøer. »Det er overordentlig positivt for os, at to brønde i sommer bliver boret netop ved den færøske grænse. Særlig da der har været udsigt til, at der overhovedet ikke ville blive foretaget nogle boringer i hele det nordatlantiske område i år 2004. Resultatet af de to boringer vil komme til at give os en viden, som vi kan bruge i vores videre tilrettelæggelse,« siger den øverste embedsmand på området på Færøerne, Herálvor Joensen, til den færøske avis Sosialurin. Færøernes landsstyremand for olieområdet, Bjarni Djurholm, siger, at han nu regner med, at der inden for for to år vil blive fundet olie i den færøske undergrund. De foreløbige boreforsøg er sket i forbindelse med den første udbudsrunde, hvor Færøernes myndigheder har givet boreselskaberne tilladelser til at bore i den færøske undergrund. I den første udbudsrunde skal der foretages i alt otte boreforsøg. Fem olieselskaber taget imod tilbuddet fra Færøernes Geologiske Museum om at udpege, hvilke arealer i den færøske undergrund olieselskaberne finder interessante at bore i. Ikke overraskende udpeger olieselskaberne særlig området tæt ved grænsen til Shetlandsøerne, der også kaldes "guldhjørnet". /ritzau/

..

Læs også