Stigning i ældres internet-adgang

Antallet af danskere med adgang til internet stiger fortsat, og stigningen er særlig markant for de ældre aldersklasser, viser tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af danskere med adgang til internet fortsætter med at stige, og stigningen er særligt markant for de ældre aldersklasser. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ud af 100 danskere har de 83 adgang til internet, enten fra hjem, arbejdsplads eller uddannelsessted...

Læs også