Domstole beskylder staten for at udsulte tinglysningen

Bendt Bendtsen vil have tinglysningen ført ind i det 21. århundrede, men medarbejderne kan ikke engang sende en e-mail.

Domstolenes tinglysning kan blive meget bedre og mere effektiv, hvis staten ønsker det. Medarbejderne rundt om ved de danske domstole frygter imidlertid, at regeringen udsulter tinglysningen for at have et argument for at privatisere opgaven.

De ansatte er således stærkt skuffede over, at økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) nu offentligt har sagt, at han gerne så, at tinglysningen blev privatiseret...

Læs også