NKT-chef: Strategimål for 2012 næppe opnåelige

NKT får sandsynligvis svært ved at nå at realisere målene i strategiplanen Building Power til 2012 som oprindelig planlagt.

Det siger adm. direktør Thomas Hofman-Bang i en kommentar i 2008-årsregnskabet.

- Vi har konkluderet, at substansen og initiativerne i strategien ikke skal justeres, men at realiseringstidspunktet i år 2012 næppe er opnåeligt. I særlig grad er målsætningen om organisk at realisere en årlig gennemsnitlig omsætningsvækst på 10% næppe mulig, set i lyset af den nuværende kraftige nedgang i realøkonomien. Vi vil dog gøre endelig status, når nedgangen i realøkonomien vender og visibiliteten dermed bliver længere, siger Thomas Hofman-Bang i regnskabet.

Men NKT slår samtidig fast, at målsætningen fortsat er den samme, men at der i 2009 er dømt "time out i forhold til konkret at vurdere, hvornår målene i strategiplanen Building Power realiseres".

BRANCHENYT
Læs også