Så rigtigt i Kina

JYSKE INVEST Siden etableringen af Jyske Invest Kinesiske Aktier i december 2002 er den indre værdi øget med ca. 75 pct., mens markedet er steget ca. 55 pct. Og hvis det ikke havde været for dollarens fald, ville der have været tale om en fordobling.


»Vi vurderede dengang, at de kinesiske aktier var meget lavt prisfastsat, og det er vi selvfølgelig glade for at have haft ret i,« fortæller porteføljemanager Allan Christensen.

»Vi har dels rettet fokus mod materialesektoren, dels mod forbrug, hvor forbedringer for både den kinesiske middelklasse og for den store landbefolkning vurderes at blive den væsentligste drivkraft for det kinesiske aktiemarked,« forklarer Allan Christensen...

BRANCHENYT
Læs også