Drama om mindsterenten

De lange byggeobligationer kom over 100 i går, men i for kort tid til, at det kan presse mindsterenten fra 3 til 2 pct. 0,04 kurspoint. Så lidt afgjorde i går, at mindsterenten efter alt at dømme forbliver 3 pct. efter årsskiftet. Dermed går låntagere og private investorer glip af en ny bølge af 2 pct. obligationer.

Dagens absolutte centrum under gårsdagens obligationshandel var de lange byggeobligationer 5 pct. 2035. Hvis de lå over kurs 100 en tilstrækkelig stor del af dagen, så ville serien lukke. Dermed ville obligationerne være ude af beregningsgrundlaget for mindsterenten.

Og det ville være nok til, at mindsterenten for blåstemplede obligationer i det kommende halvår blev 2 pct. i stedet for de nuværende 3 pct. En gave for private obligationsinvestorer, som var stor-aftagere, sidst renten var så lav...

BRANCHENYT
Læs også