NKT-regnskab levede op til det ventede

NKT Holding fik et overskud før skat på 592 mio. kr. i 2008. Aktien stiger kraftigt efter regnskabet.

Foto: Sofus Comer Foto: Sofus Comer/AP

NKT koncernen levede op til forventningerne med selskabets 2008-resultater. Resultat før skat blev 592 mio. kr. som ikke blot ligger tæt på analytikernes betragtninger, men også hvilket lever op NKTs egne forventninger.

Omsætningen steg med 303 mio. kr. til 13,8 mia. kr. svarende til en organisk vækst på 2 pct. Splittet ud var væksten 3 pct. i NKT Cables, 1 pct. i Nilisk-Advance, mens Photonics Group accelerede hele koncernens vækst med en vækstøgning på hele 18 pct. Også det store områder NKT Flexibles nåede en tociftret væksterate - nemlig 13 pct.

Driftsresultat på EBIT-niveau løb op i 818 mio. kr. eller ca. 300 mio. kr. mindre end året før. Resultatet er dog påvirket af engangsomkostninger til en række strukturelle initiativer som barberer 135 mio. kr. af overskuddet. Korrigeret for disse poster er der tale om et fald i driftsresultatet på 110 mio. kr. eller 10 pct. i forhold til 2007.

Før skat fik NKT et overskud på 592 mio. kr. og netto blev det til 404 mio.kr. på bundlinien.

Mod sædvane ønsker bestyrelsen ikke at udbetale udbytte for 2008. Det skyldes de nuværende økonomiske forhold, men ledelsen tager dog det forbehold, at "såfremt konjunkturforholdende normaliseres" kan der på et senere tidspunkt blive udloddet a conto udbytte.

I år tror NKT, at aktivitetsniveauet vil være præget af en negativ organisk vækst i niveauet 10 pct. koncentreret omkring første halvår. Indtjeningen før afskrivninger og amortiseringer - EBITDA - ventes i niveauet 700-900 mio. kr. - dog eksklusiv omkostninger til "strukturelle initiativer". Dette ventes at lægge beslag på 150 mio. kr.

- Som følge af, at de makroøkonomiske og inansielle markedsforhold er så usikre og volatile, som det er tilfældet i øjeblikket, er vores forventninger præget af væsentlig større usikkerhed end normalt, noterer NKT...

BRANCHENYT
Læs også