Socialdemokratiet til angreb på landbruget

Socialdemokratiet lancerer et historisk opgør med landbrugets særstatus i miljøspørgsmål. Partiet vil i de kommende forhandlinger med regeringen om en ny vandmiljøplan kræve, at landbruget fremover bliver betragtet på linie med forurenende industrivirksomheder.

Det fastslår Socialdemokratiets miljøordfører Pernille Blach Hansen:

»Landbrugets særstatus skal væk af hensyn til naturen og drikkevandet. Det enkelte landbrug skal have en individuel miljøgodkendelse som alle andre fabrikker og underkastes skærpet vurdering ligesom al anden forurenende virksomhed. Vi må bort fra den hyggelige Morten Korch-myte om, at landbruget skal have specielle vilkår og særlige regler. Der skal ganske enkelt reguleres langt mere.«..

BRANCHENYT
Læs også