Smallere portefølje

DANSKE INVEST Nye Markeder har fokus på investering i aktier i vækstlande. Afdelingens rådgivning er for nylig skiftet til Aberdeen Asset Management, som fra Singapore styrer investeringerne.


Ifølge senior portfolio manager Claus Bertelsen, Danske Invest, har skiftet til Aberdeen Asset Management betydet, at aktievalget i højere grad end tidligere er stock-pick baseret, mens landevalget er mindre væsentligt.

Strategien har også medført, at porteføljen er blevet smallere, og de aktive positioner større. Samtidig er investeringshorisonten relativt lang, så porteføljens sammensætning typisk er ganske stabil. Når selve aktievalget foretages, er en påvist stabilitet i selskabernes indtjening en meget væsentlig faktor...

Læs også