Ro på markedet

Den seneste uge har ikke bragt mange nyheder, der kunne opmuntre bygge- og anlægsbranchen. Men heller ikke det modsatte.

Hverken herhjemme eller på vores største byggeeksportmarkeder er der kommet nye nøgletal for byggeriet. Og valutakursbevægelserne har også været begrænsede: I Storbritannien så det i sidste uge ud som om styrkelsen af pundet ville fortsætte, hvilket ville gavne dansk byggeeksport, men mandag faldt pundet tilbage. Og i Norge er den ud til, at den svage krone, der gør det svært for danske eksportører, forblevet lav.

Sidste uge bød på ny overenskomst mellem Dansk Byggeri og SiD og Træ-Industri-Byg. I lighed med de aftaler, der er indgået på andre områder, er der tale om forhøjelser af pensionsbidragene, udvidelse af barselsorlov og løn under sygdom, øgede akkordsatser samt en uges frihed med løn i tilfælde af børns hospitalsindlæggelse...

Læs også