Stort underskud i Carl Bro A/S

Den rådgivende ingeniørvirksomhed Carl Bro A/S fik i 2003 et underskud før skat på 71 mio. kr. efter en nettoomsætning på knap to mia. kr. I 2002 blev minusset på 67 mio. kr. efter en omsætning på 2,2 mia. kr.

Målt på selve driften er Carl Bro også en underskudsforretning. Driftsresultatet blev minus 56 mio. kr. mod et driftsunderskud i 2002 på 53 mio. kr.

»Tab i den størrelsesorden er utilfredsstillende. Men vi lægger i vores positive forventninger til fremtiden vægt på, at vi i 2003 har brugt kræfterne på at retablere Carl Bro som rådgivende ingeniørvirksomhed. Den proces med salg og afvikling af IT- og projektudviklingsaktiviteter og nedlæggelse af ca. 300 stillinger har kostet os mange penge. Nu er vi klar til at begynde på en frisk,« siger adm. direktør Birgit W. Nørgaard...

BRANCHENYT
Læs også