Velsignet varmeværk giver dansk røg

Danmark får som igangsætter af et stort fjernvarmprojekt i Rumænien mulighed for at udlede 720.000 ekstra tons CO2. Det kan give en besparelse på 50 mio. kr.

Syv rumænsk ortodokse præster brugte en fuld halv time til med messende stemmer og sang at velsigne Danmarks første projekt beregnet til at købe os aflad for vore høje udledninger af CO 2 og andre såkaldte drivhusgasser. Opbuddet var stort i den lille by Vatrei Dornei placeret i Karpaterbjergene, hvor hestedrevne kærrer er et langt mere udbredt køretøj end benzindrevne biler.

Kvoter til Danmark

Foran flere hundrede lokale tilskuere var Rumæniens miljøminister mødt frem sammen med den danske ambassadør, byens borgmester og en håndfuld personer fra to andre ministerier i hovedstaden Bukarest 500 km borte. Havde det ikke været for et afbud fra miljøminister Hans Christian Schmidt (V), var også den rumænske premierminister og to andre ministre som tidligere annonceret også mødt frem.

..

Læs også