3 af 10 bilforhandlere kører med underskud

40 pct. af bilforhandlerne venter at skulle afskedige medarbejdere, påpeger rapport.

To år med rekord i bilsalget er langt fra slået igennem i bilforhandlernes indtjening. 3 af 10 forhandlere har underskud, og andre har sparet sig til et beskendent overskud, viser analyse fra Deloitte. Foto: Colourbox

To år med rekordsalg af nye biler er ikke ensbetydende med, at de danske bilforhandlere springer jublende rundt i udstillingerne.

Bilsalget har nemlig været båret frem af de små biler. Dem er der mindre fortjeneste på, der følger kun sjældent et eftersalg med, og når bilerne skal til service, giver det mindre omsætning på værkstedsdelen. Desuden forventes køberne af de små biler at være mindre loyale over for mærkeværkstederne.

Det viser en analyse af bilforhandlernes økonomi udarbejdet af  Deloitte. Analysen omfatter 775 bilforhandlere.

Mindre indtjening på små biler

"Det har været meget let at forstå budskabet om rekord i bilsalget, men det betyder ikke, at forhandlerne så også tjener masser af penge. Snarere tværtimod, forhandlerne tjener typisk kun 1.500-3.000 kr. på de små biler, og jeg er bange for, at vi endnu ikke har set det værste," vurderer partner i Deloitte og leder af Deloittes Markedsgruppe Auto Lars B. Nielsen.

"Vi har ikke set den fulde effekt af bilisternes skifte fra store til små biler, for de små biler er ikke for alvor kommet på værksted endnu. Det bør man forholde sig til nu, for den nuværende udvikling ser ud til at fortsætte. Enten skal bilforhandleren til at tjene flere penge på de små biler eller reducere i de faste omkostninger. Ellers er der risiko for, at vi på sigt begynder at se bilforhandlere bukke under og være nødsaget til at lukke forretningen," forklarer Lars B. Nielsen.

Han henviser også til, at Danmarks Automobilhandler Forening selv forventer, at 40 pct. af forhandlerne står over for at skulle afskedige medarbejdere over de næste tre måneder.

Et lille overskud

Revisions- og rådgivningsfirmaet har regnet sig frem til, at resultatet før skat er 600.000 kr. per forhandler. Det er en beskeden stigning sammenlignet med tallene for 2010-2011. I 2011-2012 har afkastet af den investerede kapital været på 4,3 pct. mod 4,1 pct. året før.

"Men et overskud på godt 4 pct. er ikke meget i en risikobetonet branche. Der kan desværre ikke sættes lighedstegn mellem et stort bilsalg og en god indtjening," siger Lars B. Nielsen.

Ifølge Deloitte er soliditeten i branchen svagt stigende og udgør i 2011-2012 25 pct. Men samtidig peger analysefirmaet på, at den positive udvikling primært hænger sammen med en reduktion i varelagre og således ikke skyldes stigninger i egenkapitalen på grund af overskud.

Det betegnes dog som positivt, at bilforhandlerne ser ud til at forbedre arbejdskapitalen og sikre likviditet til driften.

Forhandlerne har sparet

"I 2007 havde forhandlerne en god indtjening, men nu skyldes indtjeningen, at de har sparet, hvor de kan. Det har været på lagre og personale, men der er en nedre grænse for, hvor få ansatte der kan være i forretningerne. Det tager samme tid at sælge en lille og en stor bil," lyder det fra Lars B. Nielsen.

Han vurderer, at der kan blive nødvendigt at sammenlægge forretninger.

30 pct. af forhandlerne har nemlig underskud på forretningen. Det skyldes ifølge Deloitte en fortsat overkapacitet i branchen, selv om godt 200 forhandlere har lukket forretningen i perioden 2009-2011.

"Der er 70 pct. af forhandlerne, der har overskud på forretningen, men mange af dem er kun lige over stregen, og de har kun haft overskud, fordi de har sparet så meget. Derfor forventer jeg, at det hos nogle forhandlere kan blive nødvendigt at tage flere mærker ind for at styrke forretningen," forklarer Lars B. Nielsen.

Generationsskifter på vej

I den sammenhæng mener han, at det kan være positivt, at en stor del af forhandlerne stor over for at skulle gennemføre et generationskifte inden for 3-5 år.

"Det kan betyde, at nogle vælger helt at lukke forretningen, mens andre måske vil sælge til de forhandlere, der vil have flere mærker ind," siger Lars B. Nielsen.

Regionale forskelle

Deloitte har også kikket på geografiske forskelle blandt bilforhandlerne, og her klarer forhandlerne i Region Syddanmark sig generelt bedst, mens Region Hovedstaden har klaret sig dårligst.

Hovedstaden har det største befolkningsgrundlag og derfor også det største bilsalg. Men forhandlerne i området har også større udgifter til husleje og lønninger. Samtidig er konkurrencen hård, fordi der er mange forhandlere i området. Derfor kan regionen også fremvise de laveste resultater.

BRANCHENYT
Læs også