Politimand undgik mio-afgift for Ferrari

Usædvanligt: For anden gang har Skat tabt en stort anlagt sag om registreringsafgift.

Dansk politimand slap for registreringsafgift på sin Ferrari. Foto: Paul Sancya

En garvet politimands mareridt om et girokort på 2.524.705 kr. i dansk registreringsafgift er nu slut. Kortet fra 2010 kan rives over. Der skal ikke betales noget til den danske stat.

Til gengæld kan skattevæsenet og Landsskatteretten konstatere, at myndighederne nu for anden gang på et par år har tabt en sag om de store registreringsafgifter til Ferrari-ejere.

I 2011 gjaldt det en forretningsmand med adresse i Rungsted, der undslap.

Denne gang er det en politimand, der bare er helt skruet over med luksusbiler og især Ferrari.

Standset af politiet

To gange blev den iøjnefaldende gang luksus standset af politiet, mens den blev kørt på såkaldt faste prøveplader.

Lidt usædvanligt blev der ikke registreret noget i politiets normale digitale indberetningssted, men det skyldtes, blev det forklaret, at Ferrari-ejeren eller andre kolleger ved politiet ikke skulle have mulighed for at snage i informationerne. Derfor blev sagen kørt på noteplan.

Politimanden med 26 års ansættelse i etaten besøgte i1998 besøgte Ferrari-fabrikken i Italien, og siden har han haft en "lidenskabelig interesse" for netop dette bilmærke. Derfor købte han sit eget eksemplar i Tyskland - med tysk indregistrering.

Kun til sjov

Den skulle bruges til løb og events i Italien og Tyskland og stod ellers opstaldet, har han forklaret. Noget af tiden var den dog på hans egen adresse - bag lås og slå.

De to gange køretur, som han har erkendt, skete i 2007. Efter et kørekursus i Italien trængte den til reparation, og da han selv var forhindret, fik han fremskaffet prøveplader fra en bekendt og fik sin kone til at køre den til værkstedet.

Kørsel nummer to, som i øvrigt blev stoppet af samme politikollega som første gang, skete også i forbindelse med transport til værkstedet.

Prøveplader inddraget

Nu blev prøvepladerne inddraget, og sagen rullede.

Skat afgjorde i 2010, at allerede ved politimandens to erkendte småture ville man kunne kræve dansk indregistrering. Men i øvrigt, mente Skat, var der kørt mange flere ture i Ferrarien.

Samme mening havde Landsskatteretten. Derfor blev afgørelsen, at han skulle betale 2,5 mio. kr. til den danske stat.

Byretten troede på bilens ejer

Men da byretten kom ind i billedet, lyttede dommeren mere til bilens ejer end til myndighederne. Det blev lagt til grund, at der kun var tale om to små køreture.

Endvidere nævner dommeren, at bilen få måneder efter sagen, som politimanden kaldte en rystende oplevelse, blev solgt til et selskab, hvorfra han leasede den.

Byretten noterer bl.a. følgende i dommen:

"De stedfundne kørsler er således kendetegnet ved en række særegne omstændigheder, og retten finder efter kørslernes undtagelsesvise karakter ikke, at der er sket en ibrugtagning af bilen på færdselslovens område, som bør udløse registreringspligt med deraf følgende pligt til at betale registreringsafgift."

Skat skal i øvrigt nu betale 90.000 kr. til politimanden som dækning for sagsomkostninger.

Læs hele afgørelsen her.

Læs også