Stift eget firma med 1 kr. i startkapital

A/S, ApS, S.M.B.A., A.M.B.A. Inden længe kommer IVS måske også med på listen over danske selskabsformer. Den nye selskabstype er særligt møntet på iværksættere. Ifølge lovforslaget skal et IVS kunne stiftes med en egenkapital på blot 1 kr.

I dagspressen har i de seneste dage været omtalt et udkast til lovforslag om iværksætterselskaber. Iværksætterselskabet er en ny type anpartsselskab, som er møntet særligt på iværksættere. Efter lovudkastet skal et iværksætterselskab kunne etableres med et indskud på blot 1 kr. Det vil i realiteten sige, at selskabet startes med en egenkapital på 1 kr.

Som nævnt er der tale om et lovudkast, og forslaget er således endnu ikke fremsat i Folketinget, men alene sendt i høring. Lovudkastet har dog allerede nu været genstand for stor interesse...

BRANCHENYT
Læs også