Selskaber afleverer 20 pct. i statskassen

Danmark er et af de lande i EU, der beskatter selskaber hårdest.

Foto: Colourbox

Den danske selskabsskat er en af de højeste i Europa.

Det er konklusionen på en undersøgelse, som blandt andet revisionsselskabet PwC står bag.

Undersøgelsen, der er den ottende af slagsen, viser, at små- og mellemstore danske virksomheder afleverer 20 pct. af deres overskud til staten, hvilket placerer landets selskabsskattetryk som det sjettestørste ud af 29 lande i EU og EFTA-området.

Paying Taxes 2013
  • Undersøgelsen "Paying Taxes 2013" er lavet i et samarbejde mellem Verdensbanken, IFC og PwC.
  • Den afdækker skattesystemerne i 185 lande i perioden juni 2011 til maj 2012.
  • Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år.
  • De opgjorte skatter og afgifter omfatter selskabsskat, arbejdsgiverbetalte sociale og andre afgifter, ejendomsskat, beskatning af salg af fast ejendom, udbytteskat, kapitalindkomstskat, beskatning af finansielle transaktioner, renovation, bil- og vejskat samt andre småskatter eller -afgifter.
Kilde: PwC

"Ser man isoleret på beskatningen af selskabernes overskud har Danmark det sjette højeste skattetryk ud af de 29 lande i EU og EFTA. Vi er kun overgået af Storbritannien, Holland, Norge, Malta og Italien.

Ser vi eksempelvis mod Sverige ligger deres faktiske skattebetaling langt under vores på bare 15,7 pct. Hertil kommer, at Sverige også i de kommende år sænker selskabskatten," siger partner og leder af skatteafdelingen i PwC Jan Huusmann.

Administrative byrder

Foruden den samlede skattesats indgår også tiden brugt på at efterleve skattelovgivningen samt antallet af skatteindbetalinger i en overordnet vurdering af skattebyrden.

I de to sidstnævnte parametre klarer Danmark sig godt. I hvert fald bruger en dansk virksomhed i gennemsnit 130 timer om året på at leve op til kravene i skattelovgivningen. Det er under gennemsnittet på 184 timer for regionen.

Samtidig ligger antallet af indbetalinger på 10 i Danmark, hvilket er under de gennemsnitlige 12,8 indbetalinger for regionen. Det hører dog med til historien, at både norske og svenske virksomheder nøjes med blot fire indbetalinger.

En mørk skygge

"Globalt set er Danmark godt placeret, når man kigger på de administrative byrder i forbindelse med skatteindbetalinger. Det globale gennemsnit er 27,2 indbetalinger, som tager 267 timer. Her har Danmark altså en fordel, når vi skal konkurrere om at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Men skattetrykket i Danmark lægger en mørk skygge over de administrative fordele, og samlet set gør det høje skattetryk det svært for Danmark i det internationale konkurrencebillede," mener Jan Huusmann.

Cepos: Sænk skatten

Hos den liberale tænketank Cepos håber man, at undersøgelsens resultater vil få indflydelse på den konkurrenceevnepakke, som regeringen barsler med.

"Forhåbentlig gør regeringen noget ved problemet med den høje selskabsskat, og jeg håber, at man vil finansiere en sænkelse af skatten ved at sænke den offentlige forbrug i stedet for at svække virksomhedernes afskrivningsregler. Det vil sikre en reel reduktion i skattebyrden, så det bliver mere attraktivt at drive virksomhed i Danmark," siger cheføkonom i Cepos Mads Lundby Hansen til epn.dk.

Under svenskerne

Han mener, at man i første omgang bør stile efter at sænke skatten med fem procentpoint til 20 pct. Det vil dermed være lavere end det svenske niveau, der i år falder til 22 pct.

"Vi skal huske på, at Danmark generelt er udfordret på konkurrenceevnen, og det er vigtigt, at vi nogle steder skiller os positivt ud," siger Mads Lundby Hansen.

Skat åbnede i slutningen af 2012 for indsigt i de danske selskabers skattebetalinger. Det førte en del kritik med sig og viste, at selskabernes skattesatser af flere årsager var meget forskellige. Eksempelvis betalte Vestas nul pct. i skat i 2011 på grund af et negativt resultat, mens TDC og Pandora afleverede 25 pct. af den skattepligtige indtjening til staten.

BRANCHENYT
Læs også