Boxer bandt kunder urimeligt

Tv-udbyderen har erkendt fejlen og ændret sit TV 2-abonnement.

Tv-udbydere må ikke binde kunderne i mere end seks måneder.  Foto: Morten Flarup

I starten af 2012 solgte tv-udbyderen Boxer et TV 2-abonnement til en fast pris på 199 kr. for 12 måneder sammen med en månedlig abonnementsafgift.

Men den årlige pris var reelt en binding af forbrugerne, der ellers ikke kan forpligtes på et abonnement i mere end seks måneder.

Det har Forbrugerombudsmanden vurderet.

I vurderingen har man lagt vægt på, at Boxers abonnement ikke ophørte automatisk efter de 12 måneder, og at forbrugerne ikke kunne få deres penge tilbage, hvis de opsagde abonnementet, før de 12 måneder var gået.

Lovgivning
  • Ifølge forbrugeraftalelovens § 25 kan en aftale om løbende levering opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned, når der er gået fem måneder efter aftalens indgåelse.
  • Det betyder, at forbrugerne ikke kan bindes i længere end seks måneder.
  • Reglen trådte i kraft for levering af tv-programmer d. 1. januar 2012.
  • For andre erhvervsdrivende har reglen været gældende siden d. 1. januar 2010.

Boxer accepterer

"Erhvervsdrivende bør generelt indrette deres aftaler ikke alene efter loven, men også på en måde, så der ingen tvivl kan herske for forbrugeren om, hvor længe han eller hun er bundet, hvor meget, der som minimum skal betales i perioden, og hvornår aftalen kan opsiges," udtaler forbrugerombudsmand Henrik Øe i en pressemeddelelse.

Boxer har erkendt fejlen og har efter Forbrugerombudsmandens henvendelse ændret sit TV 2-abonnement.

Nu betaler kunderne en månedlig pris for abonnementet og er kun bundet i seks måneder.

Boxer vil ligeledes give kunder, der har lyst til at opsige deres 12-måneders abonnement, penge for den resterende periode tilbage.

I en kommentar til epn.dk skriver Steen Ulf Jensen, adm. direktør i Boxer:

"Der var et stort ønske hos alle om, at TV 2 skulle være så billig som mulig, når den blev betalingskanal. Derfor lavede vi produktet, så der løb et minimum af administrations- og faktureringsomkostninger på. Når der er tale om en kortafgift på et så lille beløb som kr. 199,00 om året, ville prisen samlet set være højere, hvis man skulle fakturere to gange i stedet for én. Vi ville spare forbrugeren for unødige omkostninger og samtidig få TV 2 så billigt som muligt. Den løsning synes vi var den bedste for både forbrugerne og for Boxer, men vi rettede os selvfølgelig straks efter Forbrugerombudsmandens anvisning."

BRANCHENYT
Læs også