Økologiske gartnere under pres

Det går ikke helt så stærkt med at sælge økologiske varer. Det mærker producenterne.

Sådan ser der normalt i det 50.000 kvadratmeter stor væksthus på gartneriet Bladgrønt. Men på grund af manglende ordrer er der endnu ikke sået salat i væksthuset. Foto: Bladgrønt

Det er blevet sværere at sælge økologiske varer.

Hos dagligvarekoncernen Coop er omsætningen af de økologiske varer faldet med 3 pct., og brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer venter blot en fremgang på 4-5 pct. for 2012 som helhed. For 2013 venter Landbrug & Fødevarer dog en vækst på 5-7 pct.

Men tendensen til en lidt fladere stigningstakt sætter også de økologiske gartnerier under pres.

Kunderne bliver færre, og når ordrerne udebliver, tør gartnerne ikke så i væksthusene.

Et tomt væksthus

Det er bl.a. situationen hos gartneriet Bladgrønt i Egøje ved Køge. Her står Nordens største væksthus på 5 hektar - 50.000 kvadratmeter - lige nu tomt, fordi ejerne, Hanne og Gert Larsen, ikke tør så ny salat uden at have ordrer på plads. Væksthuset har koster cirka 50 mio. kr.

"Det er en meget usædvanlig og også trist situation. Men vi vil ikke så væksthuset til, da vi endnu ikke har nogen ordrer til den kommende sæson. Vi har drevet salatgartneri i 36 år, men lige nu er det rigtig svært at være økologisk væksthusgartner," forklarer Gert Larsen.

Han vil ikke udelukke, at salatgartneriet kommer til at stå tomt i år.

Gartneriet råder også over et tomatgartneri, der udelukkende leverer til danske kunder.

Omlægning til økologi i 2009

Hanne og Gert Larsen omlagde i 2009 hele salatgartneriet til økologisk drift.

Blandt kunderne har både været fødevarekæder og cateringsfirmaer. Desuden eksporteres til udlandet.

"Beslutningen blev truffet, før krisen satte ind. Dengang var der en vilje til at købe økologiske varer, men med krisen er interessen dalet. I fjor mistede vi en stor svensk kunde, der kunne købe billigere ind hos et hollandsk gartneri. Samtidig skal også cateringsbranchen spare, så salget har været faldende," forklarer Gert Larsen.

Ulige konkurrence

Gartneriet beskæftiger normalt 5-20 personer afhængig af sæsonen. Medarbejderne kommer fra flere lande, men der aflønnes efter dansk overenskomst.

"Når der så både herhjemme og i Sydeuropa er gartnerier, der aflønner på helt andre vilkår til illegal arbejdskraft, er det svært for os at konkurrere. Vi vil ikke svække på kvaliteten, og vi kan ikke sætte prisen længere ned. Branchen visner desværre væk, hvis det fortsætter på denne måde," forklarer Gert Larsen.

Konkurrencen er benhård

Hos brancheorganisationen Landbrug & Fødevarer er man udmærket klar over, at de økologiske producenter er sat under pres.

"Konkurrencen er benhård. Producenterne har jo ikke hjemmemarkedet for sig selv, men er under pres fra udenlandske producenter. Vi køber masser af frugt og grønt fra udlandet," forklarer Kirsten Lund Jensen, der er leder af den økologiske afdeling hos Landbrug & Fødevarer.

Der er et marked for økologi

Hun understreger dog, at de danske forbrugere stadig efterspørger økologiske varer.

"Der er stadig et stort ønske om at købe økologiske varer, og nu skal også de offentlige køkkener satse mere på økologi.

Men det er stadig den enkelte forbruger, der ultimativt skal træffe et valg. Det skal betyde noget for kunderne at købe lokale varer, ellers vil de sandsynligvis vælge efter pris," siger Kirsten Lund Jensen.

Hun opfordrer derfor de økologiske producenter til selv at satse mere på udlandet.

Vi skal være bedst

"Men det kræver, at man kan levere nogle produkter, der er endnu bedre end konkurrenternes. Ellers vil de udenlandske kunder ikke efterspørge produkterne. Samtidig er leveringssikkerheden vigtig for at komme ind på nye markeder," forklarer Kirsten Lund Jensen.

Og brancheorganisationen er klar til at hjælpe producenterne.

"Vi gennemfører forskellige eksportfremmende foranstaltninger. Det kan være tilstedeværelse på udenlandske messer, men vi har også et netværk, så vi kan etablere kontakter og arrangere møder mellem danske producenter og udenlandske kunder.

Desuden ved vi noget om andre landes indkøbskulturer, så vi kan hjælpe producenterne, som sjældent har overskud til den slags, fordi de lægger alle kræfter i produktionen," tilføjer Kirsten Lund Jensen.

Læs også