Ny pakke: 15.000 arbejdspladser i industrien

DI forslår bl.a. afgifts- og skattelettelser for 21,5 mia. kr. i ny pakke, der skal forbedre konkurrenceevnen.

Foto: Gregers Tycho

Industrien kom i dag med sit forslag til regeringens kommende vækstpakke bestående af velkendte travere som lavere selskabsskat og afgifter.

Tilsammen kan pakken dog skabe omtrent 15.000 nye arbejdspladser, hvis konkurrenceevnen forbedres, mener interesseorganisationen DI.

Forslagene er organisationens indspark til regeringens kommende vækst og konkurrencepakke som man regner med at løfte sløret for i næste måned. Regeringen har før vist sig at være lydhør over netop lettelser af afgifter.

Fakta:

Erhvervslivets plan for at styrke konkurrenceevnen:

  • DI’s konkurrenceevnepakke består først og fremmest af en række tiltag, der letter omkostningerne for de danske virksomheder, herunder især lettelser af udvalgte afgifter, som er direkte skadelige for konkurrenceevnen.
  • Derudover indeholder pakken en nedsættelse af selskabsskatten med fem procentpoint i 2014 for at tiltrække (inden- og) udenlandske investeringer og bevare danske arbejdspladser. Nedsættelsen skal følges af en politisk aftale om at sænke selskabsskatten yderligere efter 2015, såfremt udviklingen i landene omkring os tilsiger det.
  • Endelig indeholder pakken en række helt konkrete infrastrukturprojekter, som på den korte bane vil medføre arbejdspladser og efter færdiggørelsen vil føre til mindre trængsel og øget vækst.
  • Skatte- og afgiftsnedsættelserne reducerer virksomhedernes omkostninger og forbedrer konkurrenceevnen. Den samlede omkostningsreduktion svarer til en lønreduktion (og dermed en konkurrenceevneforbedring) i eksporterhvervene på godt 1,1 procent.

Efter indregning af pakkens positive adfærdseffekter mv. koster pakken statskassen 11,7 milliarder kroner.

Kilde: DI

Bedre at blive hjemme

Pakken skal ifølge DI direktør Karsten Dybvad sikre bedre betingelser for de virksomheder som vælger at lægge deres produktion herhjemme.

Virksomhederne er nemlig ikke kun usikre på, om de kan sælge deres varer i fremtiden. De er også usikre på, hvordan fremtidens erhvervsvilkår ser ud i Danmark, mener han.

Usikkerheden betyder, ifølge Karsten Dybvad, at nye investeringer går Danmark forbi.

’’Vi skal genskabe tilliden til, at det er en god forretning at drive virksomhed i Danmark. Men det kræver langsigtede løsninger – ikke lappeløsninger. Det er et fælles, politisk ansvar,’’ siger Karsten Dybvad.

Bl.a. vil DI sætte selskabsskatten ned med 5 pct. point fra de nuværende 25 pct. næste år og lave en aftale om at sænke skatten yderligere de kommende år. Det vil tiltrække investeringer ellers ryger til udlandet, mener man.

Færre afgifter

DI vil også lette en lang række afgifter. Fra i år til 2015 vil man afsætte først 1,9 mia. kr. stigende til 6,4 mia. kr. til at lempe eller helt fjerne bl.a. afgifter på el, farligt affald, brændsel, på udnyttelse af industriel overskudsvarme og på luftforurening, også kaldet NOx-afgiften.

Samlet set svarer lempelserne af skatter og afgifter til en lønreduktion i eksporterhvervene på godt 1,1 pct., mener man.

Organisationen har regnet sig frem til at pakken kan skabe omtrent 15.000 arbejdspladser, hvoraf mere end halvdelen kommer fra afgiftssænkningerne.

Det meste skal finansieres ved at holde væksten i de offentlige i nul i 2014 og 2015 og ved såkaldte dynamiske effekter, som er teoretiske indtægter der kommer hvis pakken rent faktisk virker.

Læs også