Mystiske hævninger

1. sag: Direktøren og den daglige leder i en entreprenørvirksomhed var tiltalt for ikke at aflægge årsrapport, for at undlade at bogføre alle indtægter og udgifter, for ikke at sikre den nødvendige dokumentation i form af bilag for samtlige ind- og udbetalinger og for ikke at gemme regnskabsmaterialet.

Selv om selskabet har eksisteret siden 2009, har det aldrig indleveret et årsregnskab, og det blev sendt til likvidation i skifteretten i 2011. Der var ingen midler i selskabet, og ingen kreditor ønskede at betale for at få forholdene belyst. Kurator forsøgte uden held at få oplysninger ud af den tidligere ledelse. Der var anmeldt krav for ca. 700.000 kr. med Skat som største kreditor.

Rettens dom: Direktøren blev frifundet. Den daglige leder fik en bøde på 10.000 kr. for overtrædelse af bogførings- og årsregnskabsloven...

Læs også