Tvivl om regnskab

2. sag: Direktøren og bestyrelsesformanden i et it-selskab, som tilsyneladende har arbejdet på at udvikle et system til at registrere effekten af markedsføring på nettet, var tiltalt for grove overtrædelser af bogføringsreglerne.

Direktøren var tiltalt for de samme lovovertrædelser i selskabets holdingselskab. Selskabet blev sendt til tvangsopløsning i 2010, og direktøren oplyste kurator om, at der var brugt 10-12 mio. kr. på at udvikle it-systemet. Alligevel var det ikke muligt for kurator at få nogen specifikationer for systemet, ligesom aktivet ikke fremgår af nogen årsrapport. Direktøren har under afhøringer i skifteretten oplyst, at regnskabsmaterialet er udleveret til en ny revisor, men det afviser revisoren. Direktøren har 30 opløste selskaber bag sig.

Rettens dom: Både direktør og bestyrelsesformand blev frifundet...

Læs også