Forbeholden revisor

6. sag: Sagen er foreløbigt den eneste prøvesag rejst af bagmandspolitiet.

To direktører er tiltalt for at have overtrådt bogføringsloven »særligt groft« i et selskab, som blev sendt til tvangsopløsning i maj 2011, da Erhvervsstyrelsen ikke havde modtaget dets årsregnskab. Det blev senere erklæret konkurs. Selskabets seneste offentliggjorte regnskab er fra regnskabsperioden 2008/2009, og dengang skrev revisoren følgende:

»Der tages et generelt forbehold for årsrapportens udvisender på grund af utilstrækkelige revisionsbeviser.«..

Læs også