Danmark tjente 180.000 kr. i minuttet

Ikke siden december 2008 har Danmarks handelsoverskud været så lavt, som det var tilfældet i december.

Det er især USA, Sverige og Tyskland, der har taget mindre for sig at varerne på de danske hylder.  Foto: Colourbox.com

Den danske eksport faldt bemærkelsesværdigt meget i december.

Eksporten af varer dykkede således med 3,8 pct. i årets sidste måned, og kombineret med en stigning i importen på 5,3 pct. fik det handelsbalancen til at lande på det laveste niveau i fire år. Overskuddet på handelsbalancen i december var på 3,5 mia. kr, og det er mere end en halvering i forhold til november 2012. Det oplyser Danmarks Statistik.

For indeværende kan vi krydse fingrene for, at de små bedringstegn vi har set visse steder i den globale økonomi, også på et tidspunkt vil smitte af på dansk økonomi.

Jes Asmussen, cheføkonom, Handelsbanken

"Faldet i vareeksporten i december på 3,8 pct. m/m var således større end ventet, men at eksporten faldt var dog ikke helt overraskende set i lyset af de økonomiske svagheder, der har været gældende blandt vores større samhandelspartnere, samt i lyset af den seneste tids styrkelsen af den handelsvægtede kronekurs, som har gjort det dyrere for virksomhederne at afsætte deres varer i udlandet," skriver Handelsbankens cheføkonom Jes Asmussen i en kommentar.

Betalingsbalancen trukket med ned

Varehandlen udgør langt den største post i opgørelsen over betalingsbalancen, og derfor smitter dagens tal da også kraftigt af på sidstnævnte. Betalingsbalancen dykkede således i december til et overskud på 5,1 mia. kr., og ser man over hele året lyder det på 95,5 mia. kr., hvilket ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd svarer til en gevinst på 181.500 kr. i minuttet for "Forretningen Danmark".

Det er dog samtidig et fald i forhold til 2010 og 2011, da overskuddet begge år rundede 100 mia. kr.

"Selvom betalingsbalanceoverskuddet i december dermed blev meget mindre end i november, og for 2012 noget lavere end i 2011, er der fortsat grund til at glæde sig over de solide resultater, fordi det trods alt er med til at fastholde de lave renter, der er en vigtig byggesten til fremtidig vækst, og som holder hånden under det fortsat skrøbelige boligmarked," skriver Nordeas cheføkonom Helge Pedersen i en kommentar.

Store eksportlande køber mindre

Det er især USA, Sverige og Tyskland, der har taget mindre for sig at varerne på de danske hylder. 

Eksporten til landets største samhandelspartner, Tyskland, faldt 3,5 pct. blandt andet efter et mindre salg af brændsler. Svenskerne købte til gengæld færre maskindele, olieprodukter og vindmølledele, hvilket fik eksporten til naboerne mod nordøst til at falde med 7 pct.

Endelig dykkede eksporten til USA med hele 14,3 pct. - primært fordi salget af lægemidler og vindmølledele faldt.

I den samme periode steg eksporten til de såkaldte BRIK-lande med 4,7 pct., primært trukket af et øget salg af især lægemidler og fødevarer til Brasilien, Kina og Rusland.

Væksthåb skudt i sænk

Dermed er dagens handelstal endnu et hårdt slag mod de danske forhåbninger om forbedrede væksttal.

Handelsbankens cheføkonom noterer sig, at tallene lægger sig op ad torsdagens triste tal for industriproduktionen. De pegede ligeledes på, at dansk økonomi skrumpede i fjerde kvartal. Handelsbanken regner således med, at BNP-væksten lander på omkring -0,4 pct. for kvartalet, der var præget af stor uro i de gældsplagede sydeuropæiske lande.

"For indeværende kan vi krydse fingrene for, at de små bedringstegn vi har set visse steder i den globale økonomi, også på et tidspunkt vil smitte af på dansk økonomi, men indtil videre må vi desværre erkende, at det ikke er til at få øje på de vækstmotorer, der for alvor skal trække dansk økonomi op af dyndet," skriver Jes Asmussen.

Han vurderer, at den økonomiske vækst i Danmark i år ikke vil nå meget højere op end ca. 0,25 pct.

Læs også