Fonde opfordres til at stoppe hemmelighedskræmmeri

Ny bog om fonde skrevet af Anker Brink Lund, Lennart Lynge Andersen, Hans Egmont-Petersen og Finn Junge-Jensen ridser dilemmaerne op og tilskynder til debat.

På Handelshøjskolen i København (CBS) huserer professor emeritus Erik Johnsen på Centre for Applied Management – CAMS. Denne anmelder har haft fornøjelsen af at lytte til en række ledelsesdisputser med Erik Johnsen og har også selv diskuteret ledelse med den holdningsstærke centerleder.

Johnsen har det princip på sit center, at han kun samarbejder med folk, der ikke længere er på lønningslisten, for som han siger: »Man skal kunne udtale sig frit uden at få en kniv i ryggen«. Princippet med at arbejde med folk, der ikke mere er formelt ledelsesaktive, er dog fraveget i det forskningsbaserede værk ”Dansk fondsledelse”...

Læs også