Kan pensionsmidler anbringes i værdipapirer?

I pensionsbeskatningslovens § 12 åbnes der under visse omstændigheder muligheder for at investere i værdipapirer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked.

Henset til det lave renteniveau på obligationsmarkedet ønsker jeg at købe nogle velplacerede ældre pantebreve, hvor renteafkastet ligger noget højere end de foranstående obligationslån.

Mit pengeinstitut siger, at det kan jeg ikke. Pengeinstituttet tolker lovens tekst således:..

BRANCHENYT
Læs også