Beskatning af aktionærlån

Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler om udlån fra selskab til personaktionær, de såkaldte aktionærlån. De nye regler kan i nogle tilfælde få store konsekvenser for aktionær og selskab.

På trods af forbuddet mod aktionærlån har praksis vist, at ulovlige aktionærlån er relativt udbredte og ofte anvendes til finansiering af aktionærens privatforbrug.  Arkivfoto: Bo Svane/Polfoto

!Skattevæsenet har nu offentliggjort den første afgørelse om regler for aktionærlån, og der er ikke lagt an til nogen lempelig behandling.

Reglerne om beskatning af aktionærlån blev på nærværende sted omtalt den 14. juli 2012, da der forelå et udkast til loven, da dette var sendt i høring – og altså før lovforslaget herom blev fremsat i Folketinget. Loven er efterfølgende blevet vedtaget med virkning for lån m.v., der ydes fra og med den 14. august 2012...

BRANCHENYT
Læs også