Nedskrivninger tynger Sydbank-resultat

Landets fjerdestørste bank kom som ventet ud af 2012 med et overskud på 600 mio. kr.

Foto: Sydbank

Sydbank leverede i 2012 et overskud før skat på 624 mio. kr. svarende til en forrentning af egenkapitalen på 6,4 pct.

Det fremgår af bankens årsregnskab, og det er ganske som ventet efter, at banken i slutningen af året meddelte, at den så sig nødsaget til at nedskrive yderligere for 300-350 mio. kr. Samtidig meddelte banken, at den forventede et overskud på omkring 600 mio. kr.

"Resultatet vurderes som tilfredsstillende i lyset af de nye skærpede nedskrivningsregler og den svage vækst i samfundsøkonomien. Resultatet før skat er – som følge af de høje nedskrivninger – lavere end forventet ved indgangen til 2012," skriver banken i regnskabet.

Nedskrivninger for milliarder

Det er ikke overraskende massive nedskrivninger på 1,748 mia. kr. (en stigning på 553 mio. kr. fra 2011) i årets løb, der presser bankens bundlinje. Banken, der er landets fjerdestørste, har således indarbejdet Finanstilsynets skærpede nedskrivningsregler for bankudlån i sine forretninger, og det kostede særligt i første halvår dyrt.

Indtjeningen har ellers været stigende fra 4,247 mia. kr. i 2011 til 5,552 mia. kr. i 2012, og det er da også slået igennem i resultatet før skat, der er løftet fra 301 mio. kr. i 2011 til 624 mio. kr. i det forgangne år.

Det bliver dog ikke noget, der kommer aktionærerne til gode i form af udbytte.

Trods den skuffende udvikling i årets løb er banken dog fortsat solidt polstret med en god likviditet på 22,7 pct. Moody's 12-måneders likviditetskurve viser, at banken kan klare sig i mere end et år, hvor adgangen til kapitalmarkederne afskæres.

Solvensprocenten udgjorde ved årets udgang 15,9 pct.

Vigende indtjening

Sydbank havde i årets løb markant tilgang af kunder – primært efter overtagelsen af Tønder Bank. Banken mener dermed, at den fremtidige indtjening er blevet udbygget.

Banken forventer en svagt vigende basisindtjening i indeværende år. Det skyldes ikke en øget konkurrence om de bedste kunder og en uændret til svagt vigende udlånsvolumen.

Der ventes en beskeden omkostningsstigning og betydeligt lavere nedskrivninger, men dog fortsat på et højt niveau.

Sydbank: Årsregnskab 2012

Mio. kr. 2012 2011
Basisindtjening

4.229

4.080

Handelsindtjening

323

167

Basisomkostninger

2.482

2.463

Basisresultat før nedskrivninger

2.070

1.784

Nedskrivninger på udlån mv.

1.748

1.195

Basisresultat

322

589

Resultat før skat

624

301

Årets resultat

467

188

Læs også