Forbrugerne er stadig skeptiske

Til gengæld tror de, at den økonomiske situation vil være bedre om et år.

Forbrugerne har ikke fået større lyst til at bruge penge.

De danske forbrugere er fortsat skeptiske og indstillet på at holde på pengene.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Den såkaldte indikator for forbrugertilliden er i februar på minus 2,0 mod minus 2,7 i januar. Det svarer omtrent til et uændret niveau. Indikatoren er en mål for befolkningens syn på både den aktuelle og den fremtidige økonomiske situation.

En skuffelse

Hos Nykredit kalder seniorøkonom Tore Stramer tallet for en lille skuffelse.

"Mange danskere har ellers fået et mærkbart løft i rådighedsbeløbet her i det nye år som følge af lettelsen af skatten på arbejde og afskaffelse af fedt- og sukkerafgift," forklarer Tore Stramer.

Samtidig peger han på, at mange boligejere med rentetilpasningslån også fik en rentebesparelse ved årsskiftet.

Stadig vinterdepression

Hans kollega hos Arbejdernes Landsbank, cheføkonom Lone Kjærgaard, giver udtryk for, at forbrugerne stadig er ramt af en mld vinterdepression.

"Forbrugertilliden flytter sig ikke rigtigt, og det passer meget godt med, at vi i Danmark træder lidt vande i øjeblikket. Ledighed og boligpriser holder sig uændrede, og det ser også ud til, at reallønnen kan holde sig uændret i år," vurderer Lone Kjærgaard.

Men samtidig peger hun på det glædelige i, at forbrugerne er begyndt at se lidt mere lyst på fremtiden, selv om der stadig lurer en frygt for arbejdsløshed.

"Men også her må man notere sig, at vi trods alt ser mere fortrøstningsfuldt på ledigheden om et år, end vi gjorde i januar,"tilføjer Lone Kjærgaard.

Små lyspunkter

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark, hæfter sig også ved det positive i den svage stigning i forbrugertilliden.

"Danskerne har fået nye rekordlave renter på deres rentetilpasninslång, skattelettelserne kan ses på lønsedlen, og inflationen er faldet tilbage. Endelig har vi set, at gældskrisen i euroområdet har været på skrump, og det er alt andet lige også gode nyheder for en lille åben økonomi som den danske," forklarer Christian Hilligsøe Heinig.


Men han understreger dog også, at de danske forbrugeres lyst til at bruge penge stadig er meget afdæmpet.

"Derfor skal man ikke forvente et større løft i forbruget i år," tilføjer Christian Hilligsøe Heinig.

Forbrugerne er bekymrede

Hos Danske Bank giver cheføkomom Las Olsen udtryk for, at dagens tal viser, at forbrugerne stadig er bekymrede:

"Niveauet for forbrugertilliden svarer faktisk til, at forbruget skulle falde en smule. Vi tror nu ikke, at det vil gå sådan i 2013. Men det er samtidig klart, at vi ikke står over for et rigtigt forbrugsopsving. Forbrugerne er stadig bekymrede for udviklingen på boligmarkedet og arbejdsmarkedet," siger Las Olsen.

Forbedring om et års tid

Forbrugerne tror stadig på, at både deres egen og Danmarks økonomiske situation vil være bedre om et års tid. Indikatoren for familiens økonomiske situation er 8,5, mens indikatoren for Danmarks økonomiske situation er 5,8. Gennemsnittet for disse indikatorer er for det seneste halve år hhv. 8,0 og 3,5.

Men lige nu er det forbrugernes vurderinge, at den økonomiske situation i dag er dårligere end for et år siden.

Indikatorerne for familiens økonomiske situation er med minus 2,0 uændret i forhold til sidste måned. Indikatoren for Danmarks øko-nomiske situation er minus 11,9.

De negative forventninger hænger til dels sammen med en forventning, om at arbejdsløsheden vil stige det kommende år.

 Indikatoren er 13,6 i februar, og den er faldet i forhold til januar, da tallet var 18,3. Gennemsnittet for det seneste halve år er 15,8.

Læs også