Fraskilte risikerer økonomisk lussing

Pas på, når du sælger din halvpart af boligen til din eks og selv flytter væk.

En fraskilt, der solgte sin halvdel af boligen til den anden ægtefælle, kan få en ubehagelig efterregning. Foto: Jesper Kristensen

Opgavelisten er fyldt med voldsomme problemstillinger, når et ægtepar beslutter at gå hvert til sit:

Hvem skal have børnene, huset, alt det andet, hvad med pensionsordningerne, hvordan bliver økonomien, og hvordan tackler man det følelsesmæssige kaos?

Den fraflyttende part er i lovens forstand en helt almindelig sælger, der hæfter for fejl og mangler over for køber – og fremtidige købere.

Tina Linnelyst, advokat

Denne artikel handler om endnu en ting, de skal være opmærksom på. Ellers kan det koste et stort beløb op til 10 år efter, at de to fraskilte er gået hvert til sit, og alt økonomisk mellemværende er afsluttet.

Salg af halvpart

Typisk sker bruddet med hensyn til hjemmet på den måde, at den ene bliver boende, mens den anden flytter. Derfor sælger den fraflyttende sin halvpart i boligen til den blivende.

Så har de to gjort endeligt op med hinanden og kan komme videre med deres liv og egen økonomi.

Som et almindeligt salg

Imidlertid er det vigtigt at betragte dette interne salg af en halv bolig som et ganske almindeligt hussalg med køber og sælger.

I sådan en almindelig salgssituation er det velkendt, at sælger ønsker at slippe for et årelangt ansvar for fejl og mangler.

Derfor får sælger lavet en tilstandsrapport og en el-eftersynsrapport, ligesom han præsenterer køber for tilbud om en ejerskifteforsikring.

Er disse ting sket korrekt, er vores sælger fri for yderligere ansvar.

10 års ansvar

Sådan skal en fraskilt også gribe sagen an, siger advokat Tina Linnelyst, Gladsaxe:

"Den fraflyttende part er i lovens forstand en helt almindelig sælger, der hæfter for fejl og mangler over for køber – og fremtidige købere – i en periode på 10 år fra det tidspunkt, hvor den tidligere ægtefælle sælger sin andel til den blivende ægtefælle.

Dette mangelsansvar er ikke anderledes for sælger end det ansvar, der påhviler enhver anden sælger af fast ejendom i Danmark.

Den fraflyttende ægtefælle skal derfor nøje overveje, om der ønskes udarbejdet tilstandsrapport, el-eftersynsrapport og tilbud på ejerskifteforsikring i forbindelse med salget. Denne fraflyttende ægtefælle skal i givet fald betale halvdelen af en basis-ejerskifteforsikring.

10.000 kr.

Dette vil frigøre sælger for mangelsansvar på lige fod med en situation, hvor der blev solgt til en anden, der ikke kendte ejendommen i forvejen."

Jp.dk: "Er det for at spare penge, at fraskilte undlader at få lavet rapporterne?"

Tina Linnelyst: "Udgiften for et gennemsnits parcelhus ligger formentlig i størrelsesordenen kr. 8.000 for tilstandsrapporten og hertil kommer ca. 2.000-2.500 for en el-eftersynsrapport.

Mange undlader at udarbejde tilstandsrapporten af økonomiske eller likviditetsmæssige årsager og ud fra en betragtning om, at ejendommen overtages af en ejer, der kender ejendommen i forvejen. Rapporterne har derfor ikke den oplysningsværdi, som huskøbere normalt forbinder med en tilstandsrapport."

"Købt som beset"

Ofte aftaler fraskilte at den ene overtager ejendommen "som beset", for begge kender boligen ud og ind. Også derfor kan tilstands- og elrapporter samt ejerskifteforsikring virke overflødige og fordyrende.

Men undladelsen kan blive kostbar, når og hvis den blivende part sælger boligen videre til en fremmed køber.

Finder den nye ejer fejl eller mangler, vil der omgående blive rejst krav mod tidligere ejere. Og det vil også indfatte den fraflyttende fra skilsmissen.

Videresalg

Når den blivende efter skilsmissen sælger huset videre, er det op til ham/hende at få lavet en ny tilstands- og elrapport samt et tilbud om ejerskifteforsikring.

Gøres det korrekt af sælger, kan den nye ejer ikke rejse krav over for nogen af de to fraskilte, medmindre det handler om en bygningsskade, som de kendte til men undlod at fortælle om i sin tid.

Også her skal den ægtefælle, der skilles, sælger sin halvpart og flytter, være oppe på tæerne.

For han eller hun kan jo ikke være sikker på, at den tidligere ægtefælle eventuelt senere vil sælge huset og desuden  betale for et nyt sæt dyre rapporter.

Sådan gør man

Advokat Tina Linnelyst anbefaler, at den fraflyttende ægtefælle ved skilsmissen vælger at bruge de ca. 10.000 kr. på husrapporter, selvom den blivende eks synes, det er fjollet, når de begge kender huset.

"Mange overser muligheden for at den overtagende fraskilte ægtefælle kan tegne ejerskifteforsikring på ejendommen, og dermed opnå forsikringsdækning for skjulte fejl og mangler, der opdages efter overdragelsen. Stuationen betragtes ikke som et køb, men mere som en fortsættelse af ejerskab. Ifølge Dansk Boligforsikring er der samme dækningsomfang for en forsikring tegnet i denne situation som ved et sædvanligt køb."

Et andet tip fra advokaten lyder:

"Når der ved skilsmisse/bodeling sker fravælgelse af huseftersynsordningen, bør der i overdragelseserklæringen mellem parterne indsættes en klausul om, at den købende part forpligtes til at benytte huseftersynsordningen eller en tilsvarende mulighed for ansvarsbegrænsning  ved dennes senere salg til 3. mand.

Dermed begrænses begge parters ansvar mest muligt."

Læs også