Dieselbiler sviner langt mere end oplyst

Derfor dropper miljøministeren en kampagne for nye dieselbiler.

Selv nye dieselbiler forurener langt mere, end de officielle forbrugstal antyder, viser EU-rapporten. Foto: Colourbox

Dieselbiler udleder 2-3 gange så mange sundhedsskadelige gasser som oplyst af bilproducenterne.  Dermed overskrider bilerne langt grænseværdierne for skadelige kvælstofoxider - kaldet NOx. Læs mere om kvælstofoxider.

Det viser en forskningsrapport fra EU-Kommissionens forskningscenter European Commission's Joint Research Centre, JCR. Rapporten gør op med måde, som bilproducenterne benytter til at beregne brændstofforbrug og udledning af gasser.

I stedet for bilproducenternes beregninger i laboratorier har forskerne undersøgt bilernes udledning under testkørsler, som skulle svare bedre til reelle europæiske kørselsmønstre.

Målinger fra fire ruter

Forskerne har gennem halvandet år udført målinger på både diesel- og benzinbiler på fire forskellige ruter med bykørsel, landevejskørsel, bakke/bjergkørsel og motorvejskørsel.

Forskerne mener, at disse testmetoder i højere grad passer til de faktiske kørselsforhold i Europa. Samtidig understreger de dog, at testmetoderne ikke nødvendigvis kan betegnes som gennemsnitlige for europæisk bilkørsel.

Euro-normer

I EU har EU-Parlamentet og Kommissionen løbende strammet kravene til forurening fra bilerne.

Således er Euro 4-normen fra 2008 siden blevet fulgt op af en Euro 5- og Euro 6-norm.

Den gældende Euro 5-norm trådte i kraft i 2010, og den afløses i 2014 af Euro 6-normen.

Læs mere om normerne her.

Forskerne har brugt 6 dieselbiler, 5 benzinbiler og en hybridbil til målingerne siden 2011. Senere er tre dieselbiler, der lever op til den kommende Euro 6-norm, kommet til.

Ifølge forskerne kunne der under testkørslerne ikke registreres nogen nævneværdig reduktion i NO2-udslippet fra Euro 4-biler til Euro 5-biler.

Til gengæld kunne der måles et fald fra Euro 5- til Euro 6-bilerne.

Kritik af laboratoriemålinger

Den officielle målemetode for dieselbiler er fastlagt i den såkaldte New European Driving Cycle.

Men forskerne kritiserer metoden for slet ikke at tage højde for de meget forskellige forhold, som dieselbilerne - og biler generelt - kører under.

I laboratorierne foregår målingerne ved temperaturer på 20-30 grader, og bilernes kørelys samt elektronik som aircondition er slået fra. Samtidig udsættes bilerne kun for beskedne accellerationer for at få så positive resultater som muligt.

Dermed afviger forholdene kraftigt fra reelle kørselsforhold, mener forskerne. Samtidig peger de på, at selv de nyeste dieselbiler under mere reelle kørselsforhold langt overskrider grænseværdierne for NOx-udledning.

Kampagne opgivet

Den kritiske rapport har herhjemme fået miljøminister Ida Auken (SF) og Miljøministeriet til at opgive en kampagne og et udspil, der skulle gøre det mere attraktivt for både private bilister og firmaer at udskifte ældre dieselbiler med nye og mindre forurenende dieselbiler.

Samtidig har Ida Auken sendt et brev til EU's miljøkommissær Antonio Tajani med en opfordring til, at EU giver det højere prioritet at få indført nye og mere realistiske testforløb for bilmotorer.

Ifølge EU kan en ny testmetode tidligst finde anvendelse fra september 2017, men det er efter Ida Aukens mening for uambitiøst.

For miljøministeren har det dog fortsat høj prioritet, at luftforureningen i Danmark skal begrænses - især i hovedstadsområdet.

"Men her afventer vi foreløbig, at Trængselskommisionen kommer med sine indstillinger," siger Miljøministeriets pressechef, Mette Thorn.

Kommissionen har foreløbig leveret et idékatalog med bud på løsninger.

Nye krav fra 2014

De nye og skrappere miljøkrav til forureningen fra dieselkøretøjer – de såkaldte Euro 6-normer træder etapevis i kraft fra 2014 og frem til 2017 og gælder både personbiler, mindre erhvervskøretøjer samt lastbiler og busser.

FDM: Testprocedurer bør ændres

Hos Bilistorganisationen Forenede Danske Motorejere, FDM, er holdningen, at testprocedurerne bør ændres, så de bliver realistiske.

"Men allerførst skal bilkøberne sørge for at vælge en bil, der passer til deres kørselsbehov. Hvis de kun skal køre korte ture i byerne, skal de nok ikke investere i en dieselbil," siger Louise Skov, der er konsulent i FDM's økonomisk-politiske sekretariat.

"Testprocedurerne bør ændres, så de svarer til forholdene i den virkelige verden. Det er et problem, hvis forbrugerne ikke bliver ordentligt vejledt," uddyber Louise Skov.

Nye biler forurener mindre

Hun mener dog ikke, at forbrugerne ligefrem kan føle sig snydt.

"Man skal stadig holde fast i, at nye dieselbiler forurener langt mindre end ældre dieselbiler. Samtidig er det varevogne, lastbiler og busser, der er de store syndere, når det gælder NOx-udledningen," tilføjer Louise Skov.

Hun mener, at EU bør fremskynde arbejdet med at få udviklet nye standarder.

"EU har store mål, når det gælder klima og miljø. Derfor er det også vigtigt med nogle retvisende teststandarder," siger Louise Skov.

Læs også