Sydbank slipper for Trelleborg-erstatning

Erstatningskravet fra de tabsramte aktionærer i BankTrelleborg vil ikke ramme Sydbank, vurderer banken.

Foto: Finn Frandsen

Sydbank vurderer selv, at man vil slippe for at udbetale millioner i erstatning til de tidligere aktionærer i den overtagne BankTrelleborg.

De tidligere mindretalsaktionærer i den Slagelse-baserede BankTrelleborg, som Sydbank overtog i 2008, har fået højesterets ord for, at de skal have godtgjort deres tab, fordi børsnoteringsprospektet var så mangelfuldt, at det var direkte ulovligt.

Det så ud til at kunne ramme Sydbank, der som køber af BankTrelleborg ligeledes havde overtaget den krakkede banks retslige ansvar. Trelleborgs vrede aktionærer mener at have udsigt til op mod 100 mio. kr.

Men i bankens årsregnskab, skriver ledelsen, at de forholdsregler, der blev taget i forbindelse med både børsnoteringen og SYdbanks køb af BankTrelleborg, sørger for, at Sydbank ikke skal betale en eneste øre.

"I forbindelse med udarbejdelsen af prospektet medvirkede professionelle rådgivere, ligesom der var tegnet en prospektansvarsforsikring. Sydbank har anmeldt krav mod forsikringsselskabet og taget forbehold om regreskrav overfor de professionelle rådgivere og overfor Fonden for bankTrelleborg, som solgte aktierne i BankTrelleborg til Sydbank," står der i regnskabet.

Velgørende fond får regning

Banken konkluderer derfor:

"Sydbank vurderer på det foreliggende grundlag sin retsstilling således, at banken i det omfang den bliver pålagt at betale erstatning i de to gruppesøgsmål, vil være dækket af de nævnte forsikrings- og regreskrav."

Som FinansWatch tidligere har beskrevet, var der tegnet en forsikring i forbindelse med udarbejdelsen af prospektet, der lå til grund for børsnoteringen af BankTrelleborg.

Samtidig fik Sydbank indført en passus i købskontrakten i 2008, der efterlod sælgeren - den velgørende fond Fonden for BankTrelleborg - med eventuelle regninger fra retssager og ikke bogførte forpligtelser

"Herudover skal købesummen reguleres for eventuelle udgifter som følge af retssager, voldgiftssager eller Pengeinstitutankenævnssager anlagt af eller mod Trelleborg. Endelig skal købesummen reguleres, såfremt det måtte vise sig, at der i forbindelse med bogførte aktiver foreligger "vanhjemmel" eller andre forhold der medfører, at bogførte fordringer ikke består eller såfremt der foreligger ikke bogførte forpligtelser," står der i aftalen, som nu ser ud til at redde Sydbank fra en millionerstatning.

Læs også